§1.Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Salifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 1. Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach technicznych oraz w celu zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy z użytkownikiem, a także zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 1. Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania zmiany i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach powołanej powyżej ustawy. Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością gromadzi dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi standardami.

§2.Przekazywanie informacji

 1. Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia, iż nie przekazuje jakichkolwiek danych podmiotom do tego nieuprawnionym. Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnia dane użytkowników jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom informacji dotyczących działania i funkcjonalności Serwisu. Każdy z Użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie ww informacji od Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 1. Wszelkie informacje uznawane w myśl ustawy o świadczeni usług drogą elektroniczną jako informacje handlowe mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 1. Wszelkie przykłady niezamówionych informacji handlowych prosimy zgłaszać na adres [email protected]

§3.Dane osobowe

 1. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 1. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

§4.Warunki techniczne

 1. Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przechowuje pliki cookies, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, między innymi do utrzymania sesji użytkownika i lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb użytkowników.
 1. Subskrybent newslettera w każdym momencie ma możliwość rezygnacji z jego dalszego otrzymywania. W tym celu należy kliknąć w link rezygnacji (stopkę rezygnacji) będący nieodzownym elementem każdego newslettera otrzymanego od Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§5.Zmiany polityki prywatności

 1. Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności.
 1. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w tym miejscu.
 1. Korzystając z Serwisu po tej dacie użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.
 1. Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy na adres [email protected]