Właścicielem serwisu jest Salelifter Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Raciborska 35a zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X wydziale Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym 0000472712, NIP: 6423183413, o kapitale zakładowym o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł.

Salelifter Sp. z o.o. jest częścią grupy kapitałowej Sare S.A.

Skontaktuj się z nami:
Salelifter Sp. z o.o.
ul. Raciborska 35A
Rybnik 44-200
Polska
e-mail: [email protected]