Konsekwencje opóźnionej spłaty pożyczki

Konsekwencje opóźnionej spłaty pożyczki

Pożyczki powinniśmy zaciągać tylko w sytuacjach, kiedy naprawdę potrzebujemy dodatkowej gotówki. Oczywiście nikt nie zaciąga takiego zobowiązania, ze świadomością, że nie da rady go zwrócić, jednak w życiu dochodzi do wielu nieprzewidzianych sytuacji, które uniemożliwiają terminową spłatę. Jakie są konsekwencje opóźnionej spłaty pożyczki?

Konsekwencje opóźnionej spłaty pożyczki

Przed zaciągnięciem pożyczki trzeba dokładnie zapoznać się z umową. To właśnie w tym dokumencie muszą znaleźć się szczegółowo opisane konsekwencje związane z brakiem terminowej spłaty. Warto pamiętać, że pożyczkodawca ma obowiązek powiadomienia swojego klienta o wszelkich konsekwencjach i musi to zrobić w formie pisemnej. Jeśli umowa nie zawiera takich informacji, nie należy jej podpisywać.

Najważniejsza rzecz – Wyższe koszty

Najczęściej konsekwencją opóźnień w spłacie są dodatkowe koszty, które musi ponieść pożyczkobiorca. Na przykład opłaty mogą być naliczane za każdy wysłany list lub rozmowę telefoniczną. W takiej sytuacji pożyczkodawca ma także prawo do zastosowania podwyższonych odsetek. Warto pamiętać, że każda firma ma swoje własne zasady, dlatego przed skorzystaniem z oferty należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi warunkami.

Trzeba brać pod uwagę, że firmom pożyczkowym zazwyczaj zależy na polubownym załatwieniu sprawy z pożyczkobiorcą. Dlatego jeśli mamy problemy z uregulowaniem zobowiązania, warto odpowiednio wcześnie poinformować o tym pożyczkodawcę. Zawsze istnieje szansa, że w takich okolicznościach zostaniemy potraktowani nieco łagodniej i będziemy musieli ponieść mniejsze koszty związane z opóźnieniem.