Główny Urząd Statystyczny – Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w Polsce o 7,5 procent!

wzrost przeciętnego wynagrodzenia

Dobre wieści z Głównego Urzędu Statystycznego – według opublikowanego dzisiaj przez GUS raportu, w czerwcu bieżącego roku, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło aż o 7,5% r/r i wynosiło 4848,16 zł.

GUS – wzrost przeciętnego wynagrodzenia i zatrudnienia

Statystyki GUS wskazują, że w skali roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w firmach, które zatrudniają powyżej 9 pracowników wzrosło o 7,5 procent. Daje to średnią wypłatę w wysokości około 3400 PLN.

W pierwszym półroczu bieżącego roku miesięczne wynagrodzenia, w porównaniu z takim samym okresem w roku ubiegłym wzrosły o 4,4 procent we wszystkich sekcjach PKD. Największy wzrost – na poziomie 11,1% odnotowano w sekcji B – górnictwo oraz wydobywanie.

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach również ma się dobrze – w czerwcu było ono wyższe w porównaniu do 06.2017 o 3,7%. Wyniosło ono 6222,1 tys.

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia – co to znaczy w praktyce?

W praktyce wzrost przeciętnego wynagrodzenia da Kowalskiemu, według kalkulatora Infor.pl 3444,97 zł na rękę (netto). ZUS (czyli składka chorobowa, emerytalna i rentowa) “zje” nam 664, 68 zł, a zaliczka na podatek dochodowy – 362 zł.

Analizy związane z średnim wynagrodzeniem należy traktować, jako wyznacznik pewnego trendu w związku z sytuacją gospodarczą w kraju. Po publikacji podobnych raportów często słyszy się pytania o to, kto rzeczywiście zarabia takie pieniądze. Wyliczenia mogą różnić się w zależności od zastosowanej przez autora metodologii obliczania. Jednak w dłuższej perspektywie widać, że przeciętne zarobki w Polsce wzrastają. Optymistyczną wiadomością jest też fakt, że według ekspertów wzrosty zarobków w kraju mają się utrzymać na stabilnym poziomie.

Źródło: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2018 roku