500 plus na pierwsze dziecko. Omawiamy szczegóły programu

500 plus na pierwsze dziecko

500 plus na pierwsze dziecko to nowy program rządowy.
Do tej pory 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko było przyznawanie niezależnie od dochodu. Rodziny o niskich dochodach otrzymywały wsparcie dla pierwszego lub jedynego dziecka, jeżeli ich kryterium dochodowe miesięcznie nie przekraczało 800 zł netto lub 1200 zł netto – w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego.

Teraz przepisy mają się zmienić. Zasiłek „500 plus na pierwsze dziecko” na wejść w życie z dniem 1 lipca 2019 roku i być wypłacany każdemu rodzicowi bez względu na dochód i stan cywilny. Jak i gdzie złożyć wniosek? Poniżej szczegóły programu.

500 plus na pierwsze dziecko – komu się należy?

Z raportu Centrum Analiz Ekonomicznych wynika, że na rozszerzeniu programu 500 plus, mogą zyskać nawet najbogatsi. Na dziś wiadomo, że wniosek na zasiłek „500 plus na pierwsze dziecko” powinien być wypłacany na każde dziecko, bez względu na kryteria dochodowe czy stan cywilny rodziców.

500 plus na pierwsze dziecko – warunki

Wniosek „500 plus na pierwsze dziecko” ma być łatwiejszy do złożenia, nie będzie bowiem wymagał dodatkowych dokumentów dochodowych rodziców. Podobnie sprawa wygląda z samotnymi rodzicami. Aby otrzymać zapomogę nie będą oni musieli składać ani zaświadczenia dochodowego, ani orzeczenia o alimentach. Dotychczas wymagano, by przy składaniu wniosku o zapomogę, rodzice przedstawiali powyżej opisane dokumenty – było to gwarancją, że zasiłek jest faktycznie wypłacany rodzicowi, który samotnie wychowuje dziecko, a nie parze żyjącej w konkubinacie.

Jeżeli natomiast rodzice są po rozwodzie i nie mają ustalonej przez sąd opieki, zasiłek uzyska ten rodzic, który pierwszy złoży o niego wniosek, a w przypadku opieki naprzemiennej 500 plus zostanie podzielone na dwójkę rodziców.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

W formie elektronicznej – przez strony: ministralnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia; bankowości elektroniczej; ePUAP (epuap.gov.pl) – wnioski można składać od 1 lipca 2019 roku, natomiast w formie papierowej – w ośrodkach pomocy społecznej – od 1 sierpnia.

Wnioski mają być przyjmowane od 1 lipca 2019 roku, a wypłata zasiłku najprawdopodobniej we wrześniu – to by oznaczało, że na konto rodziców jednorazowo wpłynie 1500 zł.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Do wypełnienia wniosku o zasiłek „500 plus na pierwsze dziecko” będą potrzebne:

  • Dane osoby ubiegającej się o zapomogę, czyli dane rodzica (w przypadku wypełniania wniosku online, należy pamiętać o podaniu swojego adresu email, a w przypadku wersji papierowej – o numerze konta),
  • Dane drugiego rodzica,
  • Dane dzieci – numery PESEL lub numery dowodów.


Śledź nasz blog i bądź na bieżąco: https://www.rynekfinansowy.info/blog/