Faktoring – przedsiębiorco, czy wiesz z czym to się je?

Przedsiębiorco czy wiesz co to faktoring

Faktoring to mało znane i zagadkowe pojęcie. Nie każdy przedsiębiorca wie, na czym polega. Pojęcie faktoringu może nie być powszechnie znane, ale z faktoringu korzysta wiele firm, ponieważ jest to dla nich po prostu opłacalne. Czym jest faktoring? Postaramy się wyjaśnić najłatwiej jak to możliwe to trudne zagadnienie.

Faktoring – co to jest?

Faktoring określany jest jako jeden ze sposobów zapewnienia przedsiębiorstwu stałego źródła finansowania. W wielkim skrócie, faktoring to nic innego jak nabycie praw do pieniężnej wierzytelności handlowej jeszcze przed nadejściem terminu płatności. Jest skutecznym rozwiązaniem dla firm, których nabywcy nieterminowo opłacają faktury lub po prostu okazali się niewypłacalnymi kontrahentami. By wyrazić się najbardziej jasno, dzięki faktoringowi firma, która sprzedaje lub dostarcza usługi, otrzymuje pieniądze zaraz po wystawieniu faktury. Rozwiązuje to więc kłopoty braku płynności finansowej w przypadku, gdy płatnik zwleka z zapłatą przed długi czas.

Trzy podmioty

By zaistniała usługa finansowa zwana factoringiem, muszą wśród niej pojawić się trzy podmioty. Pierwszym z nich jest Faktorant, czyli w rzeczywistości firma sprzedająca towar, wykonująca usługę, za którą należy jej się zapłata. Drugim podmiotem jest dłużnik, czyli np. nabywca towaru. Jego obowiązkiem jest zapłata Faktorantowi należnej sumy pieniędzy za zakup lub wykonanie przez niego usługi. Jednak w modelu faktoringu dłużnik nie płaci bezpośrednio faktorantowi, lecz po określonym czasie wezwany do zapłaty fakturą, uiszcza należną kwotę do trzeciego podmiotu, czyli faktora. Faktor wpierw otrzymuje fakturę od Faktoranta, po czym od razu wypłaca mu pieniądze. Następnie otrzymaną fakturę przedstawia dłużnikowi i to od niego ściąga należność. Należy pamiętać, że Faktor za swoją usługę pobiera prowizję, dlatego natychmiastowa wypłata pieniędzy Faktorantowi obniżona jest o kwotę prowizji.

Przykład

Najlepiej ową zależność, schemat faktoringu opisać na  przykładzie. Załóżmy, że firma handlująca sprzętem elektrycznym sprzedaje drugiej firmie zajmującej się  montażem lamp ulicznych specjalistyczny osprzęt. Firma B wygrała przetarg na montaż lamp w parku w danym mieście. Lampy kosztują 400 tys. zł, więc firma A mocno ryzykuje, zamawiając lampy na specjalne zamówienie u hurtownika. Sprzedają lampy firmie B, która kontrakt na montaż wypełni dopiero za pół roku. Co w takiej sytuacji? Firma A może przecież stracić płynność finansową, ponieważ zainwestowała w towar bardzo dużo pieniędzy. Właśnie dzięki faktoringowi firma A wykupuje tak naprawdę swoje bezpieczeństwo. Dlaczego?  Według idei faktoringu firma sprzedająca lampy otrzyma za nie zapłatę, zaraz po wystawieniu faktury, którą tak naprawdę przekazuje nie firmie B, czyli odbiorcy lamp, lecz faktorowi, a więc firmie, która zajmuje się przekazaniem faktury dłużnikowi i odzyskaniem od niego pieniędzy. Oczywiście faktor zarabia na całym procesie, ponieważ przekazuje firmie A kwotę obniżoną o swoje działania.

Faktoring to dobre rozwiązanie dla firm chcących zabezpieczyć się przed niewypłacalnością odbiorców.

Kredyt samochodowy czy leasing – co wybrać?